سال ۱۳۸۸ همزمان با جشنهای ایام ا... دهه فجر،شاهد رویش یک شرکت هواپیمایی خصوصی تحت عنوان "هواپیمایی آتا" در بستر صنعت هواپیمایی کشور بودیم،رویشی که خود مرهون احساس نیاز به گسترش صنعت حمل و نقل هوایی و ضرورت عاجل به تقویت همبستگی و پیوستگی مناطق مستعد و زرخیز شمالغرب به سایر کانونهای جمعیتی،گردشگری،زیارتی و اقتصادی میهن عزیزمان ایران و کشورهای همجوار بود.

این طرح مهم یعنی تاسیس یک شرکت هواپیمایی با مرکزیت شهر تبریز با مشاركت و سرمایه گذاری "گروه اقتصادی دریک" و با حمایت همه جانبه و مشارکت سازنده مقامات ملی و محلی با موفقیت به مرحله اجرا در آمد و هم اكنون بدون اغراق باید اذعان نمود که همت و همدلی بخش خصوصی و حمایت و همیاری بخش دولتی به نیکی و شایستگی به ثمر نشسته و این هواپیمایی به آینه تمام نمای استان آذربایجان شرقی و كشور عزیزمان ایران تبدیل شده است.

تنها در مدت یکسال از راه اندازی این شرکت،ناوگان هوایی آن در مرحله اول به چهارفروند هواپیمایی ملکی افزایش یافت که این میزان در مرحله دوم و در چهارچوب یک برنامه میان مدت و از طریق افزایش سرمایه و خرید دو فروند هواپیمایی بوئینگ MD جدید و سه فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ به نه فروند افزایش یافته است.همچنین در چهارچوب برنامه های مصوب با خرید و اجرای هواپیماهای جدید تعداد ناوگان این شرکت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

در این مدت كوتاه،خطوط هوائی آتا با جابجایی حدود سه میلیون و دویست و هفتاد هزار مسافر در مسیرهای داخلی و حدود یكصد و هشتاد هزار نفر در مسیرهای خارجی، نقاط اقتصادی،زیارتی و گردشکری کشور همچون تهران،مشهد،کیش،ارومیه و اردبیل و در مسیرهای خارجی کشورهای سوریه،ترکیه،عراق و گرجستان را به یکدیگر متصل نموده و در پرتو الطاف لایزال الهی در آینده نزدیک این خطوط به نحو قابل توجهی در سطح داخلی،منطقه ای و بین المللی گسترش خواهد یافت.